ENG
NEDEN BAÜN?

Köklü Geçmiş
Parlak Gelecek

Genç bir üniversite olmasına rağmen BAÜN, tarihi kökenleri bakımından güçlü olduğu kadar araştırmada, eğitim-öğretimde, uzman ve ara eleman yetiştirmede alanında öncü Fakültelere, Enstitülere, Yüksekokullara ve Meslek Yüksekokullarına sahiptir.

#


Aktif
Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz öğrencilerinin; sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, girişimcilik, kişisel değişim ve gelişimine yardımcı olmak amacıyla çok sayıda öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda geniş yelpazede faaliyet yürüten öğrenci topluluklarına üye olabilmektedir. Topluluklar faaliyetlerini Üniversitemizin destekleriyle akademik danışmanlarının denetiminde sürdürmektedir.

#Eğitim
İmkanları

Üniversitemiz, tüm birimlerinde modern derslik ve uygulama alanlarına sahiptir. Üniversitemizde, öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyen ve onları çağın gereksinimlerine uygun biçimde yetiştirmeyi ilke edinmiş akademik kadro görev yapmaktadır.

#
Barınma
Olanakları

Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir ili barınma imkanları bakımından öğrencilerine çok sayıda alternatif sunmaktadır. Öğrencilerin bir bölümü Balıkesir’de Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu’nda (KYK) barınmaktadır. Çağış Yerleşkesi’nde de KYK'ya ait öğrenci yurdu ile Residorm Özel Öğrenci Yaşam Merkezi bulunmaktadır. BAÜN Vakfı Özel Öğrenci Yurdu da Balıkesir’de hizmet vermektedir. Bunların yanında Balıkesir’de çok sayıda özel öğrenci yurdu ve kiralık evler ile ilçelerde yer alan öğrencilere yönelik; çeşitli özel yutlar ile KYK’ya ait yurt bulunmaktadır.

#
Beslenme
İmkanları

Üniversitemiz öğrencilerinin yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için uygun fiyata öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Ayrıca üniversitede beslenme hizmeti veren özel işletmeler de bulunmaktadır.

#
Güvenli
Konforlu Ulaşım

Çağış Yerleşkesine toplu ulaşım, modern ve güvenli yollar üzerinden, Balıkesir Toplu Taşıma işletmesinin otobüsleri ile sağlanmaktadır.

#
Zengin
Araştırma Olanakları

Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesinde etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda gerekli bilgi kaynaklarını toplayarak kullanıcılara ulaştıran Merkez Kütüphane, Rektörlük binasında hizmet vermekte olup; danışma kaynakları, kitaplar, süreli yayınlar ile etkin hizmet sunmaktadır. Merkez Kütüphane Web sitesi: http://kutuphane.balikesir.edu.tr/

#
Kültürel
Sanatsal Etkinlikler

Üniversitemiz, yaptığı bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretimin yanı sıra bünyesindeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yetiştirilmelerini de ele alarak daha çağdaş, daha dinamik, daha yaratıcı, daha paylaşımcı ve ruhsal yönden sağlıklı bir yapıya kavuşabilmelerine olanak vermekte, mevcut enerjilerini olumlu yönde kullanabilmeleri adına bir dizi faaliyetler yürütmektedir.

#


Modern
Spor Tesisleri

BAÜN’de farklı branşlarda sportif faaliyetlere olanak tanıyan ve öğrencilerin kullanımına açık modern spor tesisleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, tesislerden ücretsiz faydalanabilmektedir.

#


Uluslararası
Değişim Olanakları

Üniversitemiz öğrencileri; Erasmus+, Mevlana ve Farabi değişim programları ile yurtiçinde ve yurtdışında anlaşmalı üniversite ve kurumlarda eğitim ve staj olanaklarına sahiptir. Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz yararlandıkları hibe programları ile bu deneyimden faydalanabilmektedir. Detaylı bilgi için: http://www.balikesir.edu.tr/baun/birim/uluslararasi_iliskiler_arastirma_uygulama_merkezi

#