ENG
BAÜN'de Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz öğrencilerinin; sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, girişimcilik, kişisel değişim ve gelişimine yardımcı olmak amacıyla çok sayıda öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda geniş yelpazede faaliyet yürüten öğrenci topluluklarına üye olabilmektedir. Topluluklar faaliyetlerini Üniversitemizin destekleriyle akademik danışmanlarının denetiminde sürdürmektedir.

Tüm Topluluklar
(Aktif içeriği olandan pasif olana doğru sıralanmıştır.)
Bisiklet Topluluğu (BAÜNBİS)

Tuğrul Arda|Başkan
tugrul.arda3@gmail.com

Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, bisiklet sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, öğrencilerine bisiklet kullanmanın önemini anlatabilmek, bisiklet sporunu tekniğiyle öğretmek, faaliyetler ve toplu turlar düzenlemek ve üniversitemizi yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde temsil etmek topluluğun amaçları arasında yer almaktadır. --->devamı

Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu (SAVTEK)

|Başkan
Mail Adresi

Balıkesir Üniversitesi’nde akademik düzeyde eğitim alan öğrencilerin milli savunma ve teknolojiler konusundaki sorularına yanıt vermek, gelişen Türk Teknolojilerine yardımcı olacak projeler çıkartmak, savunma sanayi ve teknoloji kamuoyunun oluşması, bu konudaki sivil toplum bilincinin şekillenmesi için çalışmalarda bulunmak, Milli Savunma ve Teknoloji meraklılarını tek çatı altında toplamaktır. Milli Savunma ve Teknoloji alanında kalkınmakta olan bir Türkiye için öncelikle Balıkesir Üniversitesi ortamında savunma ve teknoloji alanında çalışmalar yapmak daha sonra bunun üniversitemiz öğrencilerini en yüksek düzeyde yararlanabilmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmaktır. Akademik Danışman: Prof. Dr. İrfan AY --->devamı

Radyo ve İletişim Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Balıkesir Üniversitesi Radyosu doğru ve ilkeli yayıncılık kapsamında yapılacak yayınlarla Üniversitemiz ve öğrenciler arasında yeni ve güçlü köprüler kurmayı amaçlar. Akademik Danışman: Öğr.Gör.Özgür YILMAZ
--->devamı

Toplum Gönüllüleri Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Gençlerin toplumsal konulara duyarlılığını arttırma, gönüllülerin takım çalışması ve organizasyon bilincini kazanması, alınacak eğitimlerle kişisel gelişimlerinin sağlanması.Tanıtım Filmi
--->devamı

Oryantring Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak, uygulama yapılacak yerlerin tespiti ve haritalarının arttırılmasını sağlamak,organizasyonlar düzenlemek doğada Oryantring kampları düzenlemek, doğa gezileriyle harita okuma ve uygulama aşamalarının anlatılması,öğrencilerin doğayla mücadele yollarını öğrenme bilinci kazandırılmasını sağlamak, Üniversitelerarası Oryantring yarışmalarına katılarak Üniversitemizi temsil etmeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Ahlaki ve Kültür Değerler Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerin pozitif ve sosyal ilimlerin ışığında, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, fıtratlarıyla barışık, ahlaki ve insani bütün evrensel değerleri özümsemiş, topluma saygılı, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, girişimci, bulunduğu çevredeki olumlu ve olumsuz her türlü gelişmeye duyarlı, sahip olduğu haklarının, özgürlüklerinin ve sorumluluklarının bilincinde olan ve bunları etkin bir biçimde kullanabilen, tarihsel ve kültürel olarak sahip olduğu değerlerinin ve potansiyelinin farkında olan, mevcut imkan ve şartları en verimli biçimde kullanabilen bilgili ve özgüven sahibi, olarak topluma kazandırılması amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Ahlaki ve Kültür Değerler Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerin pozitif ve sosyal ilimlerin ışığında, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, fıtratlarıyla barışık, ahlaki ve insani bütün evrensel değerleri özümsemiş, topluma saygılı, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, girişimci, bulunduğu çevredeki olumlu ve olumsuz her türlü gelişmeye duyarlı, sahip olduğu haklarının, özgürlüklerinin ve sorumluluklarının bilincinde olan ve bunları etkin bir biçimde kullanabilen, tarihsel ve kültürel olarak sahip olduğu değerlerinin ve potansiyelinin farkında olan, mevcut imkan ve şartları en verimli biçimde kullanabilen bilgili ve özgüven sahibi, olarak topluma kazandırılması amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Aikido Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak aikido sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, Üniversite bünyesinde aikidoya ilgi oluşturacak etkinliklerde bulunmak, topluluk olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçları karşılamayı amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Akademik Düşünce Eğt. ve Medeniyet Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Milletimizin gözbebeği olan genç nesile tarih şuuru kazandırarak ceddinden aldığı mirası şerefle ve azimle taşıma ruhu kazandırmak, geleneklerine bağlı ancak modern, dünü unutmayan bugünü yaşayan ve yarınlara emin adımlarla yürüyecek gençlik oluşturmak, vatana, milletle, devlete ve dahi insanlığa sevdalı, özünün farkına varmış erdemli bir öğrenci topluluğu oluşturmak, bu minvalde konferansla söyleşiler, panel, forum, seminerler, şiir dinletileri, konserler, tiyatro, anma günleri düzenlemek, teknik geziler ve kültürel geziler düzenleyerek öğrencilerin mesleki hayata hazırlanması ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, üniversite içerisinde faaliyet gösteren diğer topluluklarla koordinasyon sağlayarak ortak program, etkinlik ve proje hazırlamayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Akıl Ve Zekâ Oyunları Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Strateji oyunları (Othello, Kulami), sözel oyunları (Dizit, Anagram), akıl yürütme ve işlem (Numbers, Sudoku), geometrik ve mekanik (Tangram, Becerikli yapılar), hafıza oyunları (Look look, Lagoona), zekâ oyunları (Resfebe) gibi oyunları öğrenerek çevremizdekilere öğretmek. Maliyeti fazla olan oyunları kendi imkânlarımızla yaparak akıl ve zekâ oyunlarını yaygınlaştırmak. Akıl ve zekâ oyunları turnuvaları yaparak takım halinde işbirliği veya rekabet ortamında düşünme becerilerini geliştirmek. Akıl ve zekâ oyunları denilince akla gelen satranç, mangala gibi oyunlar dışında başka oyunların olduğunu insanlara öğretmek. Ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ilgili alanlarda Balıkesir Üniversitesi’ ni temsil etmek.
Akademik Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Melih GÜNEŞ
--->devamı

Aktif Yaşam Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Aktif Yaşam Topluluğu, hiçbir siyasi, ideolojik görüş ve siyasi çıkar gütmeden, topluluk üyelerinin kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, topluluk üyelerine seminer, konferans ve teknik gezi olanakları tanımakla beraber, iş ve staj olanakları sağlamak.Tanıtım Filmi
--->devamı

Alternatif Enerji Sistemleri Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerinin alternatif enerji kaynaklarıyla ve bunların kullanımıyla ilgili bilgi paylaşımı, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılarak Üniversitemizi temsil etmek, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamalı olarak geliştirilmesini sağlamayı ilim ve medeniyet alanlarındaki geçmişten günümüze dek görülen tüm gelişmeler ışığında mesleki, sosyal, kişisel, ilmi, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, maddi-manevi topluma mal olan tarihi ve manevi şahsiyetleri düşünce dünyalarıyla tanıtıp yaşatmak ve öğrencileri sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Arama Kurtarma Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Topluluğumuzun amacı Okulumuz bünyesinde yer alan öğrenciler ve Çevre Halkının herhangi bir acil durum afet (Yangın Deprem Sel v.s) ve Olağanüstü Hal durumunda gerekli olan arama kurtarma ve ilk yardım beceri ve bilgileri hakkında bilgilendirme ve gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamaktır. Tanıtım Filmi
--->devamı

Araştırma ve Geliştirme Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencileri gelişen ve globelleşen dünya karşısında yerli sanayimizi daha verimli ve işler hale getirmek, Üniversitemizin teknik bilgi ve birikimini sanayinin tecrübesiyle birleştirerek geleceğin iş dünyasında etkin rol oynayacak öğrencileri hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Atatürkçü Düşünce Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ ün hayata dair fikir ve düşüncelerini, çağdaş görüşlerini tüm öğrencilerimiz tarafından bilinmesini sağlamak için kurulmuştur. Konu ile ilgili panel ve konferanslar düzenlenmesi, önemli tarihlerde günün anlam ve önemine ait söyleşiler ve gösteriler hazırlayarak sunmaya çalışırlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Atlı Spor Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Atalarımızdan süregelen atçılık sporu geleneğini sürdürmek, üniversitemiz bünyesinde bu konuda yeteneği olan arkadaşlarımızın yeteneklerini kullanma fırsatı sağlamak, at sevgisini aşılamak, uygulama ve araştırma çiftliğindeki atların (bakımı, beslenmesi, sağlığı, antremanı vb konularında öğretilen bilgiler doğrultusunda) her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, biniş konusunda bilgi ve eğitim vermek, geziler düzenlemek.Tanıtım Filmi
--->devamı

Avrasya Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Başta Türk Dünyası olmak üzere Asya, Avrupa ve Ortadoğu bölgelerine yönelik araştırmalar yapmak; seminer ve konferanslar düzenlemek, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmasını sağlamak, öğrenciler arasında ekip çalışmasını ve birlik ruhunu canlandırmak ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Avrasya Ülkelerinin farklılıklarının ötesinde, bu coğrafi bölgenin ortak kültürel yapısını ön plana çıkarmak ve bununla birlikte bu topraklar üzerindeki toplumları daha ileri götürebilecek fikirler üretmek.Topluluk etkinliklerinde üniversitemizin ve diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile ortak çalışmalar yapmak ve azami düzeyde yardımlaşmak.-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp da üniversitemizin öğrencisi ve Avrasya Coğrafyasının bir mensubu olan kişilere etkinliklerde yer vermek, karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak. Tanıtım Filmi
--->devamı

Azerbeycan Türkiye Kardeşlik Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Türk ve Azerbaycan uyruklu öğrenciler arasında dostluk ilişkilerini güçlendirmek. Bu amaçla, önemli insanları bir araya getirilmesini sağlamak, Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye Üniversitelerini, Türk öğrencilerin Azerbaycan Üniversitelerini ziyaret etmelerini sağlamak, önemli gün ve bayramların birlikte kutlanmasını ve hatırlanmasını sağlamak.Öte yandan, Türkiye-Azerbaycan sınırları içerisinde tanıtılması ve Azerbaycan’ın milli manevi değerlerinin korunması, Azerbaycan’ın tarihinde rol almış önemli kişileri, yazarları, şairleri üniversite öğrencilerine tanıtmak ve yeni uluslar arası projeler üreterek üniversite öğrencilerinin bu konularda daha fazla bilinçlenmelerini sağlamak, Uluslararası platformlarda dayanışmalarını güçlendirmeyi ve kültürel bağları derinleştirmeyi amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Balıkesir Rail Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Balıkesirail Topluluğu İnterrail’ den alır. İnterrail ise Avrupa ülkelerini çok uygun fiyata ve sadece bir biletle dolaşmaktır, kısacası İnterrail Pass denile şey aslında gezginler için yapılmış bir tren biletidir. İnterrail ismi sadece biletle sınırlı kalmıi değildir., aynı zamanda gezgin ruhunu, Backpacker (Sırt Çantalı) ruhu dediğimiz yolda olma ruhunu, insanın yollarda kendine bir şeyler katabileceğine ve çok zor denilen öğrencilerin hep hayallerini kurduğu yerlere ulaşmanın aslında çok kolay olduğunu insanlara anlatmaktır. Balıkesirail Topluluğu üniversitemiz öğrencilerini yeni coğrafyalara ulaştırmak, felsefik olarak gezgin ruhunu hissettirmek ve aynı zamanda yemek buluşmaları, yardım buluşmaları, kamp buluşmaları, oyun buluşmaları ile sadece bir topluluk olarak değil öğrencilere üniversite hayatında bir aile olmayı hedeflemeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Bilgisayar ve İnternet Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Yaşadığımız bilgisayar çağında öğrencileri bilgisayar ve internet konusunda gelişmelerini sağlamak için çalışmalar yapar. Konu ile ilgili söyleşi seminer ve konferanslar düzenlerler.Tanıtım Filmi
--->devamı

Bilim Kurgu ve Fantastik Edebiyat Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, Balıkesir Üniversitesi’ ne FRP (Fantasy Role Playing) (Fantastik Rol Yapma Oyunu) kültürünü, Fantastik Edebiyatı, Bilim Kurgu filmlerini aşılamayı amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Borsa ve Yatırım Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerin para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri takip etmelerini sağlayarak özellikle borsa konusundaki teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmek, finansal okuryazarlık seviyelerini arttırmak, finansal yatırım araçlarının etkin kullanımını sağlayarak sürdürülebilir bir tasarruf bilinci oluşturmak, finans laboratuarında güncel paket programlar yardımıyla temel ve teknik analizler yapabilmelerini sağlamak, her turlu sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetler aracılığı ile sektör temsilcileriyle, öğretim üyeleriyle ve diğer paydaşlarla etkileşimleri sağlamayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Briç Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Briç sporuna gönül verenleri, seçkin bir topluluk içersinde bir araya getirmek, ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmak, turnuvalar düzenlemek, ülkemizde briç sporunu yaymak ve seviyesini yükseltmek, briç sporuna yeni başlayanlara ve briç bilgisini ilerletmek isteyenlere, briç kursu açmak, okullarda briç öğrenimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, briç sporu ile ilgili yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası yayınlara abone olmak, bilgisayar oyunları hazırlamak, kütüphanenin zenginleşmesini sağlamayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Çanakkale Gönülleri Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Dünya tarihinde önemli bir yer tutan Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak öğrencilerimizi bilinçlendirir ve yaşanmış olayları yerinde incelemek amacıyla bu şehrimize geziler düzenler.Tanıtım Filmi
--->devamı

Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Günümüz koşullarında; ozon tabakasının zarar görmesi, hava kirliliği, küresel iklim değişikliği, yenilenebilir alternatif temiz enerjilere duyulan ihtiyaç, ekolojik dengenin korunması hakkında Üniversitemiz öğrencilerine sorumluluk duygusunu aşılamak, farkındalık oluşturmak, bilinç yaratmak, kirlilik vb. konularda bilimsel çalışmalar yapmak, kamuoyu oluşturmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

2023 Düşünce ve Değerler Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Cumhuriyetimizin 100.yılına yaklaşırken mevcut tarihi ve kültürel birikimleri değerlendirerek Türk Milletinin geleceğine yönelik bakış açısı geliştirmelerine, geleceğin değerlerini özümseyerek iyi insan, iyi vatandaş, iyi birey olma yönünde ihtiyaç duydukları sermayenin oluşumuna destek olmayı; üyeleri ve diğer üniversite öğrencileri için temel düşünce ve değerlerini yaşayacağı seçilmiş ortamlar ve seçenekler sunarak gönüllü sosyal yapılar içerisinde öğrencilerin daha güçlü ve bilinçli bir gelecek tasarlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Üniversitemize farklı sosyal çevrelerden gelen yerli ve yabancı öğrencilerin ortak düşünce ve değerlerimizden haberdar olarak mevcut sosyal yapılara uyumuna milli düşünce ve değerleri benimseyerek kendisi ve toplumuyla barışık fertlerin yetişmesine katkıda bulunmak ister. Bu yöndeki am açlarını başta temel duyarlılık kampanyaları olmak üzere konferans, panel, gezi, konser, söyleşi, sinema, serg,, yayın gibi bilimsel ve sosyal faaliyetler aracılığı ile gerçekleştirerek üniversitemizde farkındalık oluşturmayı amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Edebiyat ve Kitap ve Münazara Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz Öğrencilerine edebiyatı ve özellikle kitap okumayı sevdirmeyi hedefler. Bünyesinde oluşturduğu Münazara gurubu ile de Üniversitemize münazara yarışmalarında temsil eder. Her yıl ülkemiz çapında şiir ve hikaye yarışması düzenleyerek diğer üniversiteler ile bütünleşmeyi sağlar. Yıl içinde şiir dinletileri ve konferanslar düzenler ve ayrıca kendi olanakları ile aylık dergi çıkartarak edebiyat alanında öğrencilerimizi bilgilendirmeye çalışırlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Eğitim Teknolojileri Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Balıkesir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri topluluğunun genel amacı hızla gelişen innovatif bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitsel uygulamalara dönük takibinin yapılması, araştırması ve eğitim ve öğrenme sürecine etkili bir şekilde entegre edilmesini sağlamaktır.Tanıtım Filmi
--->devamı

Elektronik Sporlar Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Elektronik Spor, kısa ismiyle eSpor, üniversitemizdeki bilgisayar oyuncularının birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak, oynncuları bilgisayar ve oyunlar hakkında bilinçlendirmek, bu konular hakkında daha düzenli ve bilgili davranmalarını sağlamak, oyuncuların sosyal ve kültürel alanda sorumluluk almalarını teşvik etmek, oyuncuların oyuna olan kabiliyetlerini ve yeteneklerini tespit edip, bu oyuncuların profesyonel oyuncu olmaları için gerekli yardımları sağlamak, üniversitemizin bilgisayar oyunları ve eSpor hakkında doğru bilinçlenmesini sağlamak ve gerekirse bu bilinçlendirmeyi Balıkesir şehrine sağlamaktır. Tanıtım Filmi
--->devamı

Film İnceleme ve Yapım Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Ülkemizde gelişmekte olan sinema sektöründe üniversitemiz öğrencilerine etkin izleyici, yapımcı, senarist, yönetmen ve eleştirmenlik vasıflarını katmak, bir filmin, teorisini öğretme ve öğrenme işlerini hayata geçirecek, bu hususlarda konuşma ve paneller düzenlemek, film yapımına ilgisi olan topluluk üyeleriyle senaryo yazımı, film için ses, kamera ve ışık kullanımı, kurgulama ve özel efektler dersleri vermek, ayrıca film yapımına ilgili olan öğrencilerin yazımını öğrendikten sonra kendi senaryolarını üretmeleri ve geliştirip film haline getirmeleri desteklenip topluluk halinde hayata geçirilmesi, topluluğun ürettiği filmler ile üniversitemiz ve topluluk üyeleri adına festivallere katılmak, ilerleyen zamanlarda üniversitemizin öncülüğünde kısa film ve senaryo yarışmaları düzenleyerek diğer üniversiteler ile etkileşim içinde ulusal bir düzeye ulaşmak, tüm bunların sonucunda öğrencilere temel bilgileri öğreterek sinema sektörümüze bilgili ve kendini geliştiren elemanlar yetişmesine katkı sağlamak ve bilinçli film izleme yetilerini geliştirmeyi amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Gastronomi Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Tarihi, Kültürel ve çevresel etkilere bağlı olarak neyin, nerede, ne zaman, ne şekilde ve hangi bileşimlerle yeneceğine ve içileceğine ilişkin öneriler sunma ve rehberlik etme, farklı kültürler ile yemekleri arasındaki ilişkiyi inceleyen, konusunda teorik ve uygulamalı bilgi beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak dünya mutfaklarına ait lezzetlerle arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya çıkarmak. Tanıtım Filmi
--->devamı

Geleneksel Okçuluk Topluluğu

|Akademik Danışman: Prof.Dr.M.Ali AZMAN
Mail Adresi
Geleneksel Okçuluk Topluluğu uluslar arası ve ulusal alanda ok ve yay teknolojilerini takip etmek, bu gelişmelerden üniversitemiz öğrencilerini haberdar etmek, öğrenciler arasındaki bağları kuvvetlendirmek için gerekli görülen gezi, konferans, sportif faaliyet, söyleşi, panel, seminer, sempozyum ve ulusal alanlardaki müsabakalara katılma olanağı sunma ve benzeri sosyal aktiviteleri ata sporumuz olan okçuluk ile sağlamayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Topluluğu

|Akademik Danışman: Prof.Dr. Gülten ERKEN
Mail Adresi
Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Topluluğu Ön yargısız ve bilimsel bir bakış açısıyla Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbı ve yöntemlerini araştırmak, bütüncül ve birleştirici tıbbın bilimselliğini kanıtlayacak çalışmalara katkıda bulunmak ve tıp fakültelerinde de geleneksel ve tamamlayıcı tıbba farkındalık oluşturmak. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında doğru bilgiler edinmek, bu bilgileri en doğru şekilde yaymak ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın modern tıbba entegresinde öğrenciliğimizden hekimliğimize giden yolda en doğru görevi üstlenmek.Tanıtım Filmi
--->devamı

Genç Girişimciler Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Yeni kurulan bu topluluğumuz Üniversitemiz öğrencilerini okul bitince hayatta başarılı olmaları amacıyla girişkenlik ruhunu aşılamayı amaçlamaktadır. Konuyla ilgili konferans ve paneller düzenleyerek konularında uzman kişileri davet etmektedirler. Tanıtım Filmi
--->devamı

Genç Kadem Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak için saha çalışmaları niteliği taşıyan aktiviteler düzenlemek.Tanıtım Filmi
--->devamı

Genç Liderler Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin iş dünyasında önemli konumlara gelmiş lider sıfatlı insanlarla bir araya getirmek ve öğrencilerin içlerindeki liderlik duygularını ön plana çıkartarak iş hayatında önemli konumlara gelmelerini sağlamak. Üniversitemizde çeşitli etkinlikler düzenleyerek firma CEO’ larını, genel müdürleri konuşmacı olarak ağırlarken öğrencilerle bir araya gelip onlara tecrübelerini aktarmalarını sağlamak ve öğrencilerimizin mezun olduğunda bu kişiler aracılığı ile iş imkanı bulmalarını sağlamak.Tanıtım Filmi
--->devamı

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Sağlık alanında olmak üzere insani yardım ve iyilikte bulunmak. İnsanın varoluşsal taşıdığı değer doğrultusunda yaşaması için gerekli mihenk taşının sağlığın korunmasını devam ettirilmesini amaçlamak. İçecek temiz su bulamayan insanların çok basite indirgendiği hastalıklardan öldükleri günümüzde, hekim adayları olarak insanın yaşama hakkı olduğunu, insan değerini hatırlatma gayesi taşımak, tüm dünya ülkelerinin, tüm dünya insanlarının şifaları için yardım etmeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Genç Tema Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Bu topluluk TEMA Vakfı işbirliği içinde olup çevre bilincinin gelişmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenler. Belli zamanlarda ise fidan dikim kampanyaları, yıllık TEMA toplantılarına katılım, İlimiz ve çevresinde çevre koruma ile ilgili tanıtımlar yapar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Gençlik ve Spor Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, Üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen üniversiteler arası müsabakalar ve üniversitemizin yaptığı spor organizasyonlarında katılımı arttırmak, spora olan ilgiyi arttırmak, şiddetin önlenmesi için öğrenci ve sporların aktivitelere katılmalarını amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Genetik Araştırma Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Gençlerin; kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi, insanlığın sorunlarına duyarlı dünya vatandaşı olarak görünmelerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek. Tıp, sağlık bilimleri fakültesi, veterinerlik, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanları başta olmak üzere tüm ön lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında genetiğe ilgi duyan öğrenciler için ortak bir platform oluşturmak. Üniversitemizdeki öğrencilerimizin bilimsel anlamda kendi öz becerilerini geliştirmeyi, geleceğe dair planlarının oluşmasında yardımcı olacak etkinlikler düzenlemek. Genetik alanında toplumsal ve bilimsel anlamda düzenlenecek projelere eğitim anlamında katkıda bulunmak. Son yıllarda daha öne çıkan genetik çalışmalarla öncelikli olarak üniversitemiz öğrencileri ve toplumumuzun farklı kitleleri için bilimsel etkinlikler düzenleyerek, bu alan da farkındalığı arttırmak. İlk noktası Moleküler Biyoloji ve Genetik olan çizgimizi; evrensellik, gönüllülük, sürdürebilirlik, multidisipliner çalışma ve özveri ile sürdürmek. Balıkesir’ in öğrenci kitlesini bilime teşvik etmeyi, bilim iklimi oluşturmayı kendimize ilke edinmeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Girişimci Mühendislik Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Küresel perspektifte düşünüldüğünde mühendislik alanında bir çok çalışma yürütülmektedir. Topluluk olarak aydınlık içerisinde bütün öğrencilerimizin gerek eğitim hayatlarında gerekse iş hayatlarında başarılı bir gelecek sürdürebilmeleri için; kişisel gelişim yolunda, bilginin ışığında; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, gelişen son teknoloji ürünlerin analizini, bilime, araştırma ve geliştirmeye odaklanmış bir şekilde, bilgiye ulaşmada alternatif yollar üretmeyi ve öğrencilere kariyer fırsatları sunmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Görsel Sanatlar Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilere resim, ebru, hat ve minyatür kurslarının düzenlenmesi, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,sanat eserlerini ve sanatçıları tanımak ve tanıtmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

HalkOyunları Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Bu topluluk bünyesinde barındırdığı öğrencilere eğitmenler nezaretinde yöremiz başta olmak üzere diğer çeşitli yörelere ait halkoyunları öğretmekte, ekip olarak çeşitli gösterilere katılmakta ve üniversiteler arası Halkoyunları Yarışmasında Üniversitemizi temsil etmektedir.Tanıtım Filmi
--->devamı

Havacılık Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Türkiye’de ve yurt dışındaki yarışmalarda başta ülkemizi olmak üzere THSF (Türkiye Hava Sporları Federasyonu) ve Üniversitesini başarıyla temsil etmek, öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, ekstrem bir spor olan yamaç paraşütünü herkese tanıtmak ve uçmanın keyfini herkesin tatmasını sağlamak, yarışmaların yapıldığı yerlere giderek orada topluluğumuzu tanıtmak ve oranın kültürünü öğrenmek, yaşatmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

HayvanSeverler Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Çağış yerleşkesi içerisinde bulunan ormanlık bölgede yaşayan hayvanların popülasyonlarının kontrol altına alınarak doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, bu konuya duyarlı akademik, idari personel ve öğrencilerimize bilgilendirme amaçlı sunum yapmak, broşür dağıtmak, gönüllülük bilincinin aşılanmasını sağlamak, farkındalığın arttırılması ve sahiplendirmenin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların gönüllüler tarafından yürütülmesini sağlamak. Toplum sağlığını korumak amacıyla üyelerin koordinasyon halinde olarak; aşılama faaliyetlerini yürütme, hasta ve yaralı hayvanların tedavilerini yapma, davranış bozukluğu sergileyen hayvanları tespit ederek rehabilite etme. Acil durumlarda Üniversite yönetiminin ilgili birimleriyle irtibata geçilerek şikayetlerin değerlendirilip inceleme yapılması, şikayet yapanın şikayetçi olduğu hayvanın tespit edilerek platforma bildirilmesi ve uzman veteriner hekimin vereceği karar doğrultusunda gözetim altına alınmasını sağlamak. Topluluk üyeleri tarafından dönüşümlü olarak kuru mama, su ve yemekhanelerimizden toplanan yemek artıklarının (çevre kirliliği yaratmadan) düzenli olarak yerleşkemiz ormanlık arazisinde beslenme noktalarına bırakılarak beslenmelerini sağlamak. Hayvanlara kötü muamele yapan kişilerin tespit edilmesi ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine göre müdahele edilmesini amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

İlim ve Medeniyet Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencileri ilim ve medeniyet alanlarındaki geçmişten günümüze dek görülen tüm gelişmeler ışığında mesleki, sosyal, kişisel, ilmi, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, maddi-manevi topluma mal olan tarihi ve manevi şahsiyetleri düşünce dünyalarıyla tanıtıp yaşatmak ve öğrencileri sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

İlim ve Müzakere Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerini ilahiyat araştırmaları ve okumalarına ilgi duyan, kendini bu yönde geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini bir araya getirmek, bu öğrenciler arasında ilmi, manevi, kültürel ve entelektüel ilişkiler tesis etmek, belirlenen kitaplar ve yapılan okumalar üzerinde ortak ilmi müzakereler yapmak ve bu öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak.Tanıtım Filmi
--->devamı

İngilizce Konuşma Topluluğu

Yabancı dil konuşma kaygısını akademik olarak araştırmak ve kaygı ile başa çıkabilme tekniklerinin kullanılabileceği çalışmalar yapmak. İngilizce dil öğretimi ve öğrenimi alanında var olan ve yeni gelişmeleri akademik olarak araştırmak bu konuda uzman kişileri seminer ve konferans için davet etmek ve sonuçları ve örnek uygulamaları yayınlanması planlanan ELT dergisinde/gazetesinde üniversitemiz genelinde duyurmak. Konuşma becerisinde ve ELT (İngilizce Dili Öğretimi) alanında yeteneklerimizi geliştirmek ve sürekli öğrenme ortamı oluşturmak. Hedef dil İngilizcenin özgün konuşma ortamlarını orijinal filmleri gazeteler dergiler internet platformlarında tanıma olanaklarını sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAVUZ

Kadın ve Yaşam Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Kadın ve Yaşam Topluluğu’nun birkaç esasa dayanan bütünlüklü bir amacı vardır. Bu esaslar, kadının toplumdaki konumunun sorgulanması ve araştırılması ile başlar ve kadınların akademik yaşam içerisinde karşılaştığı veya karşılaşabileceği sorunların saptanması, bu sorunlara dikkat çekilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine doğru genişler. Topluluğun amacının bir diğer başarı esası ise üniversiteli öğrenci kadınların eğitim kurumları içerisinde karşılaştıkları fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunların saptanması ve buna yönelik çözümsel bir kadın dayanışmasının geliştirilmesidir. Kadınların, kamusal alandan yalıtımı ve ayrımcılıktan uzak etkin bir yaşam sürmeleri için farkındalık yaratmak ve bir bakış açısı geliştirme, bu bağlamda akademisyenler ve öğrencilerle paylaşılacak nitelikte faaliyetler yapan ve kolektif bir çalışma disiplinine sahip olan bir platform olma amacını taşımayı amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Kafkasya Kültür Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerine Kafkasya coğrafyasındaki kültürleri araştırmak, tanıtmak ve bu kültürlerin yaşatılmasında destek olmak; Balıkesir Üniversitesi’ nde eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek bahsi geçen amaçları gerçekleştirmek.Tanıtım Filmi
--->devamı

Kariyer ve Gelişim Topluluğu

Arş.Gör.Aydın GÜLER|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilere kariyer bilincini oluşturmayı amaçlayan, sosyo ekonomik ve kültürel alanda fikir üretimi sağlamak, akademik kariyer hakkında gerekli teorik ve pratik bilgileri sağlamak, mesleki ve toplumsal ve kültürel gelişimlerine, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Korfbol Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Korfbol sporunun tanıtımını tüm üniversitemiz bünyesinde yapmak, il içinde yer alan orta öğretim kurumlarında korfbolun tanıtılması ve oynanmasını sağlamak.Üniversitemiz bünyesinde Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları arası korfbol branşına yönelik müsabakalar düzenlemek, üniversiteler arası korfbol müsabakası ve akademik çalışmalara katılmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Körfez Havacılık Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
İnsan haklarına saygılı, çevreye duyarlı,kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı ilke edinen başta üniversitemiz öğrencileri ve personelleri olmak üzere bölge ve ülke insanları havacılık ile tanıştırmak, onlara havacılık sevgisini aşılamak, havacılık alanında bilgi, beceri ve birikimleri arttırmak, havacılığın gelişimine destek olmalarını sağlamak gibi amaçlarla havacılığa ilişkin konularda eğitimler, konferanslar, festiveller, sempozyumlardan oluşan çeşitli etkinlikler düzenleyerek bölgemizde ve ülkemizde havacılığa karşı ilgi duyulan ilginin artmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi

Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, dağcılık sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, dağcılık ve kış sporlarına ilgi oluşturacak etkinliklerde bulunma, boş zamanlarında daha yararlı alışkanlıklar edinmelerini sağlama, günübirlik zirve yürüyüşleri, kamplı zirve yürüyüşleri (trekking), kaya tırmanışı etkinlikleri, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı ve teknikleri, doğada keşif ve çevre temizliği etkinlikleriyle beraber, kampçılık ve ilk yardım malzemeleri, kamp ve yürüyüş düzeni, bitki örtüsünü tanıma ve bitki örtüsünden yararlanma, doğal yöntemler ile ateş yakımı ve temiz su elde etme, ekipman seçimi, erzak kullanımı, yön bulma ve ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlama, doğada karşılaşılabilecek sorunlara karşı hazır, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip, yaşadığı çevre hakkında bilgi sahibi olan, çevresini koruyan sağlıklı kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunma, sosyal ihtiyaçlarını karşılama, eğitici konferanslar, seminer ve toplantılar düzenleme, diğer üniversite toplulukları ve özel kulüplerin düzenledikleri bu faaliyetlere katılma birbirleriyle tanışıp, kaynaştırmayı amaçlar. --->devamı

Matematik Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversite kapsamında ve diğer üniversitelerle işbirliği yaparak akademik etkinlikler, projeler geliştirmelerini ve bu çalışmalara katılımlarını sağlamak, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin matematiksel okuryazarlık seviyesini yükseltmek matematik kültürü kazanmalarına yardımcı olmak, Balıkesir Üniversitesi 'nde yapılan akademik çalışmaların matematik eğitimine uyarlamak ve uygulamak, Matematik ile ilgili güncel konularda çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve öğrenciler arası iletişimi güçlendirmek, matematik eğitim ve araştırma projeleri tasarlayarak bunları yürütmek ve desteklemek veya yeni matematik ve matematik eğitimi projeleri için öğrencileri teşvik etmek, topluluk ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla, diğer üniversitelerle iletişim halinde bulunmak; seminer, konferans, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek, diğer kuruluşların düzenledikleri etkinliklere katılmak, öğrencilerin matematik konusunda kendilerine olan güvenlerini kazanmalarını sağlamak, özgün fikirlerini ve çalışmalarını desteklemek Tanıtım Filmi
--->devamı

Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Top.

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerinin teknoloji ve endüstri alanında gelişmelerini sağlamak, sürekli ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak ve bu alanlarda çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Konu ile ilgili konferanslar ve geziler düzenleyerek öğrencilerimizin bilgilerini arttırırlar. Dr. Öğr. Üyesi Özay Umut TÜRKAN
--->devamı

Mimarlık ve Tasarım Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Mimarlık ve Tasarım Topluluğu, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hem kendi aralarında ki hem de sektörde ki gerçek kişilerle olan sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, mimarlığın meslek olarak daha iyi tanınması ve anlaşılmasını hedeflemektedir. Prof. Dr. Fatma Nurhayat DEĞİRMENCİTanıtım Filmi
--->devamı

Genç Kızılay Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerine Türk Kızılay bilincini aşılamak, üyelerini, gönüllülerini ve çalışanlarını eğitmek, öğrencilerin Kızılay'ın faaliyetlerine katılmasını teşvik etmek, ilk yardım, doğal afetler, salgın hastalıklar konusunda eğitimler vermek, Üniversitemizde gönüllü kan verme alışkanlığını sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Doç.Dr. Haşmet YAZICI

Uluslararası Bilgi Teknolojileri Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Uluslararası ve ulusal alanda eğitim görmekte olan öğrenciler arasındaki bir bağlantı organı olması, uluslararası ve ulusal alanda eğitim gören öğrenciler ile kendi üniversitemiz öğrencileri arasındaki bağları güçlendirme, aralarında bilgi akışı sağlama, uluslararası teknik gelişmeleri takip etme ve kendi çevresini bu gelişimler ile destekleme, bununla birlikte, Üniversitemiz öğrencilerin kişisel ve mesleki anlamda gelişmelerini sağlama, uluslararası kuruluşlarla bağlantılar kurup Üniversitemize uluslar arası farkındalık getirme, ulusal firmalarımızla partnerlik kurarak iş ve staj fuarlarında üyelerimizi firmalarla buluşturma; teknik gezilerin dışında teknik proje gezileri ile fabrika kültürleri ve işleyişleri hakkında üyelerimizi bilgi sahibi yapma, konferanslarla gerek yerli gerek de yabancı iş adamlarıyla üyelerimizi buluşturma, Üniversitemizde gerçekleştirilecek bilimsel ve sosyal projelerde Üniversitemize destek olma ve iş gücü oluşturma, teknik proje yarışmaları düzenleme ve düzenlenen proje yarışmaları hakkında üyelerimizi bilgi sahibi yapmayı amaçlar.
--->devamı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversite öğrencilerine psikoloji bilimini ve danışmanlık psikolojisi başta olmak üzere diğer alt disiplinlerini tanıtmak için bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, yapılacak araştırmalar ve çalışmalarla psikoloji alanına katkı sunmak, öğrencilere öğrenim sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli problemlere yönelik önleyici hizmet vermek, açıklama ve bilgilendirme gibi teknikleri kullanarak öğrencilerin toplum içindeki davranışlarının önemi ile temel becerilerini bilmelerini ve kendilerini tanıma ve anlamalarını sağlamak, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılarla kişisel gelişim etkinlikleri düzenlemektir. Bununla birlikte özel eğitim konusunda farkındalık oluşturmak için konferans ve seminerler düzenlemek ve sivil toplum örgütleri ile birlikte özel eğitime muhtaç bireylere yönelik çalışmalar yürütmeyi amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Körfez Yüksekokulları Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Körfezdeki Yüksekokullarımız arasında bağ kurup kaynaştırmayı, maddi-manevi hiçbir çıkar gözetmeksizin öğrencilerin kültürel, sosyal ve mesleki hayatlarına katkıda bulunmayı, uzman kişiler tarafından verilecek eğitici seminerlerle öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini arttırmayı, mesleki hayatlarında başarı ve yarar sağlayacak projeler üretip, takım çalışmasının ön planda tutulduğu etkinlikler düzenlemeyi ve girişkenlik ruhlarını geliştirmeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Kuş Gözlem ve Doğa Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Balıkesir Üniversitesi, Kuş Gözlem ve Doğa Topluluğu (BALKUŞ & DOĞA) yaşam alanlarının çeşitliliği, davranışları ve renkleri ile insanları kendine çeken, sağlıklı bir doğanın en tipik göstergelerinden biri olan kuşların doğal ortamlarında gözlemlenmesini, tanımlanmasını ve sayılmasını; ayrıca farklı kuş gözlem alanlarının ziyaret edilmesi ve farklı kuş gözlem toplulukları ile iletişim kurulması yoluyla doğa koruma çalışmalarına katkıda bulunmayı ve bu çalışmalara veri sağlamayı amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Kütüphane Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Kitap ve Kütüphanelere gönül vermiş Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek bilimsel ve kültürel paylaşım içerisinde bulunacağı bir ortam oluşturmak. Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine kamuoyuna bilgi ve okuma sevgisini aşılamak ve düzenleyeceği kültürel etkinliklerle onların entelektüel gelişimlerini arttırmak.Tanıtım Filmi
--->devamı

Latin Dansları

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, aynı zamanda tüm dünyada bir spor dalı olarak kabul edilen dansı, ülkemizde ve üniversitemizde de bir spor disiplini olarak benimsetmek.Tanıtım Filmi
--->devamı

Lösev Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Lösemi ve kanser hakkında bilgilendirmek, löseminin ve kanserin nedenleri hakkında bilgilendirmek, lösemi ve kanser hakkında çeşitli konferans ve seminerler düzenlemek, lösemili çocuklar ve kanser hastaları yararına farkındalık yaratacak proje önerilerine bulunmak, LÖSEV organizasyonlarında ve yardım kampanyalarında aktif görev almak, LSV dükkan ürünlerinin satılabileceği ve bilgilendirmelerin yapılacağı stantlar kurmak, paylaşmanın huzuruna ulaşmak, bir ve bütün olduğumuz duygusunu aşılamak. Tanıtım Filmi
--->devamı

Madenleri ve Madenciliği Tanıtma Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerimize madencilik mesleğini her yönü ile tanıtmak, Türkiye maden potansiyeli ve madenciliğin ülke gelişimi üzerindeki rolünü vurgulamak, madencilik ve çevre ilişkisi hakkında bilgilendirmek, projeler üretmesini sağlamak, diğer kuruşlarla ilişki içinde olmalarını sağlamak, mesleki, bilgi ve genel kültürlerini arttırmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Makine Elektrik Bilgisayar Sistemleri Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Balıkesir Üniversitesini ve öğrencileri arasındaki bağı güçlendirmek ve üniversite öğrencilerinin aldıkları teorik eğitimlerin yanı sıra yapılan uygulamalar aracılığıyla pratik bilgilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Genel olarak eğitimler ve projeler üzerine yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda mezun olan her öğrencinin iş ortamında yönlerini kaybetmeden hangi iş alanlarında uzmanlaşacaklarına karar vermelerinde yardımcı olmayı amaçlarTanıtım Filmi
--->devamı

Manevi Psikolojik Danışma Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerin sosyal-kültürel ve manevi-psikolojik danışmanlık alanında akademik gelişmelerini desteklemek, düzenleyeceği etkinliklerle öğrencilerin üniversite yaşamlarının kalitesini arttırmaya çalışmak, manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, kendisine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesine yardımcı olmak, öğrencilerin sosyal-kültürel ve manevi-psikolojik danışmanlık konusunda uzmanlaşma yolunda kişisel potansiyellerini geliştirmelerini sağlamak, bu alanda katkıda bulunmaları ve bu alanda lisansüstü düzeyde eğitim almayı hedefleyen öğrencilere akademik destek vermek, öğrencilerin bölümler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunmalarını desteklemek ve bu bağlamda seminer, panel, konferans, geziler düzenlemek ve iç paydaş olarak Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak program ve projelerde birlikte olmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Milli Diriliş Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz işgal girişiminin ardından gelişen birlik ve bütünlük hissiyatını benimsemiş öğrenciler tarafından kurulma fikriyatına gelmiş, oluşan bu olaylar sonrasında Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine 15 Temmuz ruhunu yaşatacak etkinlikler düzenleyerek bu birlik ve beraberliği yaratmayı amaçlayan bağlamda seminer, panel, konferans, geziler düzenlemek, öğrencilere kaybolmaya yüz tutmuş milli değerleri kazandırmak.Tanıtım Filmi
--->devamı

Motorsiklet Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Topluluk üyeleri arasında motosiklet kullanmayı, ulaşım dışında bir yaşam kültürü olarak benimsetmek, toplumsal değerlere ve çevreye karşı duyarlı, motosiklete dayalı yardımlaşma, dostluk ve paylaşımı ön planda tutmak, trafikteki diğer sürücülerle paydaşlığın bilincinde kural ve yasalara saygılı olmak, motosiklet kullanımının kitleler arasında geliştirip,blinçli, eğitimli ve örnek sürücüleri arttırmaktır.Tanıtım Filmi
--->devamı

Mühendislik ve Teknikerlik Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Geleceğin mühendis ve tekniker adaylarını bilişim, inşaat, ekonomi, güvenlik ve her türlü teknik alanda faaliyet gösteren alanlarda bilinçlendirmek, mesleki ve toplumsal ve kültürel gelişimlerine, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Müzik Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Bünyesinde oluşturduğu Türk Halk Müziği ve Rock kulübü ile faaliyet göstermektedir. Korolar oluşturulup konserler verilmektedir.
Akademik Danışman: Doç. Dr. H. Hakan OKAY

Ombudsmanlık Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin ortaya koyduğu ilkeler ve sorun çözme yöntemlerini içselleştirebilmeleri ve eğitimden sonra iş hayatında, toplum hayatında uygulayabilmeleri bakımından Ombudsmanlık Kurumunu öğrenmeleri ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Bu amaçla topluluk üyeleri gerekli bilgilendirmelerin yapılması için konferans, söyleşi, panel, forum, seminer ve gezi gibi etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, üniversite içerisinde faaliyet gösteren diğer topluluklarla koordinasyon sağlayarak ortak program, etkinlikler ve proje hazırlamakla yükümlüdürler. Akademik Danışman: Doç.Dr. Tahsin GÜLER
--->devamı

Oryantring Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak, uygulama yapılacak yerlerin tespiti ve haritalarının arttırılmasını sağlamak,organizasyonlar düzenlemek doğada Oryantring kampları düzenlemek, doğa gezileriyle harita okuma ve uygulama aşamalarının anlatılması,öğrencilerin doğayla mücadele yollarını öğrenme bilinci kazandırılmasını sağlamak, Üniversitelerarası Oryantring yarışmalarına katılarak Üniversitemizi temsil etmeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Robot Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversite öğrencilerinin dünyada her geçen gün gelişmekte olan robot ve mekatronik alanındaki yetilerini geliştirmek ve bu konular hakkındaki pratik ve teorik bilgilerini arttırmak. Topluluk üyelerine yapacakları projeler aracılığıyla hem gerçek mühendislik problemleri ile yüzleşmelerini hem de tecrübe kazanmalarını sağlamak.Tanıtım Filmi
--->devamı

Sağlıklı Yaşam Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerine sağlık, yaşam ile ilgili bilgiler vermek, AİDS, kanser gibi çağımızın hastalıkları konusunda öğrencilerimizi eğitmek, korunma yollarını anlatmak amacıyla konferanslar düzenler. Tanıtım Filmi
--->devamı

Satranç Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, satranç sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, Üniversite bünyesinde satranç ilgisi oluşturacak etkinliklerde bulunmak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerine sinema seyrettirebilme imkanı sunarlar. Ayrıca her yıl fotoğrafçılık semineri vererek öğrencilerimize fotoğraf çekme teknik ve taktiklerini öğretirler. Bununla birlikte yıl içinde düzenledikleri gezilerde çektikleri fotoğrafları Bahar Şenliklerinde fotoğraf sergisi olarak öğrencilerimize ve halkımıza sunarlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Sivil Savunma Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Bu topluluğun amacı Üniversitemiz öğrencilerinin doğal afetler karşısında nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim ve seminerler düzenlemektedir. Onlara bilgi vermek hayatta kalabilmeyi ve hayat kurtarmayı öğretmektir.Tanıtım Filmi
--->devamı

Sosyal Yardımlaşma Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Yeryüzündeki adaletin ve iyiliğin hakim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle hareket eden, nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımın somut adımlarla ulaştırılması gerektiğini ve onlara onurlu bir yaşam sunmayı kendilerine hedef edinmek. Bu amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve iç paydaş bir şekilde konferans, seminer, gezi vb. kültürel faaliyet düzenlemek. Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılması gayesini amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Sualtı Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri (akademik personel) ders ve çalışma yaşantısı dışında sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri, sualtı sporlarının tanıtımı ve eğitimini yapmayı, Balıkesir Üniversitesi içerisinde sualtı sporlarını sevdirmek ve yaymak, bu konuda malzeme ve olanakları sağlamak, diğer su altı toplulukları ve benzeri kuruluşlar ile iş birliği yapmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerin bilimsel çalışma ve etkinliklere karşı araştırma ve merak isteği uyandırarak akademik hayatında yararlı olacak çeşitli projelere katılımını sağlamak, sağlık, ahlaki, kültürel ve eğitim alanında katkıda bulunarak öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar alanında ılımlı bakmalarını amaçlar. Akademik Danışman: Doç. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
--->devamı

Tiyatro Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Tanınmış ve bilinen oyunları yanı sıra pek adı duyulmamış oyunlarında eğitmen tarafından öğrencilerimizin eğitilmesi sonucu ortaya çıkan oyunun sergilenmesi, komşu il ve ilçelere gidilmesi Tiyatro Topluluğunun ürünlerini sergilemeleri açısından önemli yer teşkil eder. Sanata Özellikle Tiyatroya gönül vermiş öğrencilerimizi bünyesinde toplar ve sıkı çalışmalar sonucunda güzel oyunlar ortaya çıkartır.Tanıtım Filmi
--->devamı

Tiyatro Piyes Doğaçlama Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Öğrencilerin toplumsal, sanatsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak. Beden ve ruh sağlıklarını korumak,araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak.Çalışmalarının ağırlığını sanatsal faaliyetler oluşturmaktadır. Topluluğumuz üyelerine kişisel gelişim sağlamak, toplum önünde konuşma becerisi, özgüven, girişimcilik ve sunum becerileri kazandırma, sahne sanatlerı eğitim ve uygulamalarını kendine hedeflemiştir. Doğaçlama tiyatro, klasik tiyatroların aksine oyuncuların hiçbir metin veya kurguya bağlı olmaksızın oynamasıdır. Oyuncunun doğaçlama anında sunduğu hareketler ve sözler, anlık bir biçimde ortaya çıkar. Topluluğun amacı doğaçlama bir şekilde seyirciye gösteri yapmaktır.Tanıtım Filmi
--->devamı

Toplum Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Bireylerin ve toplumun hastalıklardan korunması, çevre koşullarının iyileştirilerek yaşam standartının arttırılması, toplumda yaygın olan bulaşıcı hastalıkların neden kaynaklandığını hakkında Üniversitemiz öğrencilerini bilgilendirmek, öğrencileri sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların doğuracağı sağlık sorunları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Toplumsal Düşünce Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerimizin toplumsal düşünceler yoluyla farklı kültürel ve toplumsal yapıların tanınmasını sağlamak, toplumsal yapıya ilişkin bilgilerini arttırmak, farklı toplumları daha iyi tanıyabilmeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Turizm Seyahat Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Turizm kavramını ve önemini ortam öğretim öğrencilerine tanıtmak bilgilendirmek. Turizm eğitimini tanıtmak, iyi bir turizmci ve turistin nasıl olduğunun öğretilmesi hedeflenmektedir. Doğayı, çevreyi ve ülkemizdeki başlıca turizm çeşitlerini ele almayı ve turizm bölgelerini tanıtmak.Tanıtım Filmi
--->devamı

Türk İslam Medeniyeti Araş. Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerimizin toplumsal düşünceler yoluyla farklı kültürel ve toplumsal yapıların tanınmasını sağlamak, toplumsal yapıya ilişkin bilgilerini arttırmak, farklı toplumları daha iyi tanıyabilmeyi amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Türk Siyasetçiliği ve Liderlik Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde, üniversite öğrencilerinin akademik eğitimleri sürecinde, mesleki yeteneklerinin ve özgür düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra y-takım çalışması, liderlik, sosyal ilişkiler, yönetim, paylaşma, kendi kararlarını alabilme gibi idari, siyasal ve sosyal bilimleri yakından ilgilendiren konularda kendilerini topluluklarında uygulamalı olarak yetiştirme şansı yaratmaktadır. Kamu ve özel sektörde, ulusal ve küresel gelişmeleri takip ederek, geleceğin siyaset bilinci ve yönetici çalışma yaşamına hazırlamaya, düzenlediği toplantılar, paneller, konferanslar, sosyal etkinliklerle bilgilerini ve donanımlarını arttırmaya ve küresel düşünüp, yerel çözümler üretebilen idareci adayları olmalarına yardımcı olmak. Üniversitemiz bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti’ nin gelecekteki bakanları, valileri, kaymakamları yetiştiğinin bilincinde olarak farklı projeler hayata geçirmek ve üyelerimizin kamu yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmek. Tanıtım Filmi
--->devamı

Türk İslam Medeniyeti Araş. Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerimizin toplumsal düşünceler yoluyla farklı kültürel ve toplumsal yapıların tanınmasını sağlamak, toplumsal yapıya ilişkin bilgilerini arttırmak, farklı toplumları daha iyi tanıyabilmeyi amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Türk Yurdu Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Türk Dünyası tarihi ve diline saygı duyan üniversite öğrencilerimizi bir araya getirerek öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirilmesini, sosyalleşmesini, sorumluluk bilinci geliştirilmesi, disiplin altında grup çalışması yapılması yeteneğini sağlamak. Topluluk bünyesinde siyasi görüşlere değil Türk Dünyasına, Türk diline, Türk tarihine ve Türklük değeri taşıyan her değere gönül vermek ve sahip çıkmak esastır. Milli benliği ve milli duyguları korumayı çağın gerektirdiği şekilde araştırmalar ve değişik düzeyde etkinliklerle geliştirmeyi amaçlar. İlke olarak insan onuruna saygı bireyin insan olmasından dolayı doğuştan gelen saygınlığı topluluğumuz ve üyelerimiz için esastır. Tanıtım Filmi
--->devamı

Uluslararası Bilgi ve Teknoloji Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Uluslararası ve ulusal alanda eğitim görmekte olan öğrenciler arasındaki bir bağlantı organı olması, uluslararası ve ulusal alanda eğitim gören öğrenciler ile kendi üniversitemiz öğrencileri arasındaki bağları güçlendirme, aralarında bilgi akışı sağlama, uluslararası teknik gelişmeleri takip etme ve kendi çevresini bu gelişimler ile destekleme, bununla birlikte, Üniversitemiz öğrencilerin kişisel ve mesleki anlamda gelişmelerini sağlama, uluslararası kuruluşlarla bağlantılar kurup Üniversitemize uluslar arası farkındalık getirme, ulusal firmalarımızla partnerlik kurarak iş ve staj fuarlarında üyelerimizi firmalarla buluşturma; teknik gezilerin dışında teknik proje gezileri ile fabrika kültürleri ve işleyişleri hakkında üyelerimizi bilgi sahibi yapma, konferanslarla gerek yerli gerek de yabancı iş adamlarıyla üyelerimizi buluşturma, Üniversitemizde gerçekleştirilecek bilimsel ve sosyal projelerde Üniversitemize destek olma ve iş gücü oluşturma, teknik proje yarışmaları düzenleme ve düzenlenen proje yarışmaları hakkında üyelerimizi bilgi sahibi yapmayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendislik Topluluğu(İEEE)

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemizi yurtdışında temsil etmek, öğrencileri gelişen ve globelleşen dünya karşısında sanayimizi daha verimli ve işler hale getirmek, Üniversitemizin teknik bilgi ve birikimini sanayinin tecrübesiyle birleştirerek geleceğin iş dünyasında etkin rol oynayacak öğrencileri hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Uluslararası İlişkiler Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversite içinde kültür birliği ve medeniyet bilincinin oluşturulması amacıyla diğer ülkelerden gelen öğrencilerin ülkelerini tanıtmak ve ülkemizi onlara tanıtmak, sosyal ve siyasi alanlarıyla ilgili araştırma yapmak bu çalışmalarla ilgili verileri derlemek arşivleme, onların günlük yaşam içinde var olmasını sağlamak, hissettikleri yabancılık hissini yok etme, öğrencilerin geldiği ülkeleri belirlemek ve bu ülkeler hakkında çalışma grupları oluşturarak yeterli bilgi elde edip faaliyetler yapma, (toplantılar, konferanslar, sergiler, kermesler, sempozyumlar vs.) yapılan bu faaliyetlerin diğer bir amacı da diğer ülkelerden gelen öğrencilerin dil konusunda yaşadıkları sıkıntıları sürekli iletişim halinde kalarak zamanla aşmalarını sağlama, bu öğrencilerin eğitim ve öğretimleriyle ilgili aksaklıkları belirlemek ve çözüm önerileri sunma ve bu konuya aktif olarak yönelmeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı

Üniversiteli Aktif Gençler Topluluğu

Öğr.Gör.Fahri ÇAKAN|Başkan
Mail Adresi
Toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretebilen, eleştiren, sorgulayan, araştıran, kökü mazide gözü atide bir gençliğin yetişmesi amacıyla faaliyetlerde bulunur. Ders dışı zamanlarını sosyali kültürel ve kişisel olarak değerlendirmelerinin yanı sıra bu faaliyetlerin akademik yaşamlarına olumlu katkı sunmasını amaçlar. Bu hedefe yönelik olarak üniversite öğrencilerinin ülke gündemi ile ilgili konularda söz sahibi olmalarını sağlamak için çalışma grupları oluşturarak sosyal proje, seminer, panel, söyleşi, dinleti, konser ve sergi gibi sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenler.Tanıtım Filmi
--->devamı

Veteriner Fak. Bilimsel Farkındalık ve Gelişim Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerinin "Veteriner Tıp" alanındaki son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak. Araştırmacı ruhlu gençleri bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak. Bilim ve teknolojinin önem kazandığı 21. Yüzyılda ülkemize katma değer sağlayabilecek bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak. Öğrencilerin bilimsel anlamda bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak. Alanında uzman bilim insanlarını ve saktör temsilcileri ile öğrencileri buluşturacak seminer, eğitim, konferans, söyleşi, panel, kongre, laboratuar çalışması, saha çalışması, teknik gezi, bilgi yarışması gibi faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetler sayesinde öğrencilerin kaynaşmasını, sosyal hayatta daha aktif olmasını sağlamak. Öğrencilerin sunum yapma konusunda becerilerinin geliştirilebilmesi için ortam sağlamak.Lisans düzeyindeki TÜBİTAK Araştırma Projelerinin tanıtılmasını sağlamak ve bunlara katılımı desteklemek topluluğun temel amaçlarındandır.Tanıtım Filmi
--->devamı

Vizyon Tasarım ve Teknoloji Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemizin farklı bölümlerinde okuyan ve tasarımla ilgilenen öğrencilerden oluşan topluluk üyelerimizin birbirlerini yakından tanımalarını sağlamak ve bu sayede interdisipliner projeler üretilmesi olasılıklarını arttırmak. Topluluk üyelerinin diğer üniversitelerin ilgili bölümleriyle iletişimin ve bilgi alışverişinin arttırılmasında katkı sağlamak. Topluluk kapsamında yapılacak teknik geziler, öğrenci tartışmaları, yarışma projeleri, film gösterimleri, teknik/proje sunumları gibi geniş kapsamlı uygulama çalışmaları aracılığı ile üyelerimizin derslerde edindikleri mesleki bilgileri kullanarak geliştirmelerinde katkı sağlamak. Düzenlenen bu aktivitelerin, sosyal platformlarda paylaşılması ve bu sayede hem Üniversitemizin hem de topluluğun ulusal ve uluslararası görünürlüğünün arttırılmasına katkıda bulunmak. Topluluğun düzenleyeceği tüm aktivitelerde sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımı vurgulayarak, Üniversitemizin vizyonunda yer alan sürdürülebilir nitelikli bir yaşam biçimini benimseyen ve bunu vizyon haline getiren bireyler yetişmesinde ve bu fikrin aşılanmasında katkı sağlamak.Tanıtım Filmi
--->devamı

Yaratıcı Yazalık ve Uyg. Edebiyat Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Topluluk Üyelerinin özgün ve yaratıcı yaklaşımlarla öykü, şiir, makale, bildiri, anlatı, roman, senaryo,reaklam veya haber yazımı, popüler ve akademik yayın/süreli yayınlardaki editöryal süreç konularında bilgilendirilmeleri, hazırlıkları doğrultusunda ürettikleri metinler ya da etkinliklerle somut ve etkili sonuçlara ulaştırılmaları, ulaşılan sonuçlar ve elde edilen çıktılar ışığında üniversite bünyesinde büyüyerek tarih, edebiyat, sosyoloji, felsefe vb. alanlarda ayırım gözetmeksizin önde gelen yazarlarla veya şairlerle buluşturulmaları, lisans eğitimi sonrası toplumsal ve kültürel hayatın her alanında kullanabilecekleri işlevsel yazı becerileri, bireysel tercihleri ve sene boyunca yürütecekleri çalışmalar doğrultusunda yayım olanaklarıyla tanıştırılmaları ve bu deneyimi kazanmaları için dergi, fanzin gibi amatör bir seçki oluşturmalarını amaçlar. Tanıtım Filmi
--->devamı

Yeniler Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektir.Yeniliklerin yapısını, işleyiş şartlarını ve her türlü sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak, topluluk üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler düzenlemek, eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikiminden yararlanmak, kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerde bulunmak.Tanıtım Filmi
--->devamı

Yeşilay Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Üniversitemiz öğrencilerine sigara, alkol ve diğer bağımlılık yapan ürünler hakkında bilgiler vermek, zararları konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmek, konu ile ilgili söyleşi ve konferanslar düzenlemektedirler.Tanıtım Filmi
--->devamı

Yörük Türkmen Kültürünü Arş. Topluluğu

|Başkan
Mail Adresi
Balıkesir ve çevresinde kültürel olarak varlığını sürdüren ve milli birlik ve beraberliğimizin yapı harçlarından olan değerlerimizin araştırılması, derlenmesi ve gelecek kuşaklarımıza aktarılması ve böylece yaşatılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede araştırma- inceleme gezileri, derleme çalışmaları, konferans ve seminerler, çeşitli yarışmalar, Üniversite bünyesinde yerel ve ulusal şölenler, sergiler, kültürel bağlamda TV ve radyo programları, görsel ve yazılı basın organlarında bilgi aktarmaya yönelik etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.Tanıtım Filmi
--->devamı