ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ TOPLULUĞU

Günümüz koşullarında; ozon tabakasının zarar görmesi, hava kirliliği, küresel iklim değişikliği, yenilenebilir alternatif temiz enerjilere duyulan ihtiyaç, ekolojik dengenin korunması hakkında Üniversitemiz öğrencilerine sorumluluk duygusunu aşılamak, farkındalık oluşturmak, bilinç yaratmak, kirlilik vb. konularda bilimsel çalışmalar yapmak, kamuoyu oluşturmayı amaçlar.

 Akademik Danışman

Prof. Dr. Burhanettin FARİZOĞLU


Topluluk Başkanı


İletişim