NEDEN BAÜN?

Genç bir üniversite olmasına rağmen BAÜN, tarihi kökenleri bakımından güçlü olduğu kadar araştırmada, eğitim-öğretimde, uzman ve ara eleman yetiştirmede alanında öncü Fakültelere, Enstitülere, Yüksekokullara ve Meslek Yüksekokullarına sahiptir.


Üniversitemiz öğrencilerinin; sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, girişimcilik, kişisel değişim ve gelişimine yardımcı olmak amacıyla çok sayıda öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda geniş yelpazede faaliyet yürüten öğrenci topluluklarına üye olabilmektedir. Topluluklar faaliyetlerini Üniversitemizin destekleriyle akademik danışmanlarının denetiminde sürdürmektedir.


Üniversitemiz, tüm birimlerinde modern derslik ve uygulama alanlarına sahiptir. Üniversitemizde, öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyen ve onları çağın gereksinimlerine uygun biçimde yetiştirmeyi ilke edinmiş akademik kadro görev yapmaktadır.


Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir ili barınma imkanları bakımından öğrencilerine çok sayıda alternatif sunmaktadır. Öğrencilerin bir bölümü Balıkesir’de Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu’nda (KYK) barınmaktadır. Çağış Yerleşkesi’nde de KYK'ya ait öğrenci yurdu ile Residorm Özel Öğrenci Yaşam Merkezi bulunmaktadır. BAÜN Vakfı Özel Öğrenci Yurdu da Balıkesir’de hizmet vermektedir. Bunların yanında Balıkesir’de çok sayıda özel öğrenci yurdu ve kiralık evler ile ilçelerde yer alan öğrencilere yönelik; çeşitli özel yutlar ile KYK’ya ait yurt bulunmaktadır.


Üniversitemiz öğrencilerinin yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için uygun fiyata öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Ayrıca üniversitede beslenme hizmeti veren özel işletmeler de bulunmaktadır.


Çağış Yerleşkesine toplu ulaşım, modern ve güvenli yollar üzerinden, Balıkesir Toplu Taşıma işletmesinin otobüsleri ile sağlanmaktadır.


Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesinde etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda gerekli bilgi kaynaklarını toplayarak kullanıcılara ulaştıran Merkez Kütüphane, Rektörlük binasında hizmet vermekte olup; danışma kaynakları, kitaplar, süreli yayınlar ile etkin hizmet sunmaktadır. Merkez Kütüphane Web sitesi: http://kutuphane.balikesir.edu.tr/


Üniversitemiz, yaptığı bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretimin yanı sıra bünyesindeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yetiştirilmelerini de ele alarak daha çağdaş, daha dinamik, daha yaratıcı, daha paylaşımcı ve ruhsal yönden sağlıklı bir yapıya kavuşabilmelerine olanak vermekte, mevcut enerjilerini olumlu yönde kullanabilmeleri adına bir dizi faaliyetler yürütmektedir.


BAÜN’de farklı branşlarda sportif faaliyetlere olanak tanıyan ve öğrencilerin kullanımına açık modern spor tesisleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, tesislerden ücretsiz faydalanabilmektedir.


Üniversitemiz öğrencileri; Erasmus+, Mevlana ve Farabi değişim programları ile yurtiçinde ve yurtdışında anlaşmalı üniversite ve kurumlarda eğitim ve staj olanaklarına sahiptir. Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz yararlandıkları hibe programları ile bu deneyimden faydalanabilmektedir.