AVRASYA TOPLULUĞU

Başta Türk Dünyası olmak üzere Asya, Avrupa ve Ortadoğu bölgelerine yönelik araştırmalar yapmak; seminer ve konferanslar düzenlemek, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmasını sağlamak, öğrenciler arasında ekip çalışmasını ve birlik ruhunu canlandırmak ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Avrasya Ülkelerinin farklılıklarının ötesinde, bu coğrafi bölgenin ortak kültürel yapısını ön plana çıkarmak ve bununla birlikte bu topraklar üzerindeki toplumları daha ileri götürebilecek fikirler üretmek.Topluluk etkinliklerinde üniversitemizin ve diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile ortak çalışmalar yapmak ve azami düzeyde yardımlaşmak.-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp da üniversitemizin öğrencisi ve Avrasya Coğrafyasının bir mensubu olan kişilere etkinliklerde yer vermek, karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak.

 Akademik Danışman

Prof.Dr.Sebahattin ŞİMŞİR


Topluluk Başkanı


İletişim