ÇEVRE BİLİMLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TOPLULUĞU

Günümüz koşullarında; ozon tabakasının zarar görmesi, hava kirliliği, küresel iklim değişikliği, yenilenebilir alternatif temiz enerjilere duyulan ihtiyaç, ekolojik dengenin korunması hakkında Üniversitemiz öğrencilerine sorumluluk duygusunu aşılamak, farkındalık oluşturmak, bilinç yaratmak, kirlilik vb. konularda bilimsel çalışmalar yapmak, kamuoyu oluşturmayı amaçlar.

 Akademik Danışman

Öğr. Gör. Süleyman UZUNER


Topluluk Başkanı


İletişim