ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU

Üniversite içinde kültür birliği ve medeniyet bilincinin oluşturulması amacıyla diğer ülkelerden gelen öğrencilerin ülkelerini tanıtmak ve ülkemizi onlara tanıtmak, sosyal ve siyasi alanlarıyla ilgili araştırma yapmak bu çalışmalarla ilgili verileri derlemek arşivleme, onların günlük yaşam içinde var olmasını sağlamak, hissettikleri yabancılık hissini yok etme, öğrencilerin geldiği ülkeleri belirlemek ve bu ülkeler hakkında çalışma grupları oluşturarak yeterli bilgi elde edip faaliyetler yapma, (toplantılar, konferanslar, sergiler, kermesler, sempozyumlar vs.) yapılan bu faaliyetlerin diğer bir amacı da diğer ülkelerden gelen öğrencilerin dil konusunda yaşadıkları sıkıntıları sürekli iletişim halinde kalarak zamanla aşmalarını sağlama, bu öğrencilerin eğitim ve öğretimleriyle ilgili aksaklıkları belirlemek ve çözüm önerileri sunma ve bu konuya aktif olarak yönelmeyi amaçlar.Akademik Danışman

Prof.Dr.Fahri ÇAKI


Topluluk Başkanı


İletişim