Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile saat 08.00 - 17.00 arası iletişim kurabilirsiniz.

YENİ FİKİRLER VE DÜŞÜNCE TOPLULUĞU

Üniversitedeki öğrencilerin kendi aralarındaki ve yönetim ile olan ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme, sosyal ve bilimsel faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin bu aktivitelerde görev almalarını, katılımlarını sağlama, sosyal ve bilimsel bakımdan onları hayata hazırlamayı amaçlar.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Handan TÜRKMEN


Topluluk Başkanı


İletişim