SOSYOLOJİ TOPLULUĞU

Bireyin eleştirme, sorgulama ve düşünce potansiyelini geliştirmek, Hayata farklı pencerelerden bakabilmeyi sağlamak ve yaşadığımız dünyanın doğru bir şekilde analiz edebilmesine yardımcı olmaktır; bilginin sermaye olduğu, farklı düşüncelerin ön plana çıktığı günümüz dünyasında üniversit e öğrencilerinin, toplumun diğer bireylerinden farklı olarak topluma, toplumsal sorunlara dair endişeler duyması ve farklı çözüm önerileri getirebilmesine katkıda bulunmaktır.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Yonca ALTINDAL


Topluluk Başkanı


İletişim