BAUN OBİDEV TOPLULUĞU

Topluluk otizmin farkında olan bireylere ve gönüllülük esasıyla faaliyetlerinde ilerlemeyi amaçlar.Topluluk faaliyetleri genel olarak otizmli ve özel gereksinimli bireyler üzerinde planlamaktadır. Otizmin farkındalık çalışmaları yaparak toplumun otizm hakkında bilinçlenmesini sağlamak, otizmli bireylerin bireysel gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak dil ve iletişim, öz bakım ve günlük yaşam, bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini desteklemek için faaliyetlerde bulunmak. Otizmli bireylerin toplumda etkileşimini ve bütünleşmesini sağlayacak şekilde yetkinliklerini geliştirerek desteklemek, günlük ihtiyaç duyacakları temel akademik becerileri desteklemek için bireylere yardım etme hizmetini sunmayı amaçlar.

 Akademik Danışman

Dr.Nelin HACIOĞLU


Topluluk Başkanı


İletişim