DAĞCILIK VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU

Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, dağcılık sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, dağcılık ve kış sporlarına ilgi oluşturacak etkinliklerde bulunma, boş zamanlarında daha yararlı alışkanlıklar edinmelerini sağlama, günübirlik zirve yürüyüşleri, kamplı zirve yürüyüşleri (trekking), kaya tırmanışı etkinlikleri, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı ve teknikleri, doğada keşif ve çevre temizliği etkinlikleriyle beraber, kampçılık ve ilk yardım malzemeleri, kamp ve yürüyüş düzeni, bitki örtüsünü tanıma ve bitki örtüsünden yararlanma, doğal yöntemler ile ateş yakımı ve temiz su elde etme, ekipman seçimi, erzak kullanımı, yön bulma ve ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlama, doğada karşılaşılabilecek sorunlara karşı hazır, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip, yaşadığı çevre hakkında bilgi sahibi olan, çevresini koruyan sağlıklı kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunma,  sosyal ihtiyaçlarını karşılama, eğitici konferanslar, seminer ve toplantılar düzenleme, diğer üniversite toplulukları ve özel kulüplerin düzenledikleri bu faaliyetlere katılma birbirleriyle tanışıp, kaynaştırmayı amaçlar.

 Akademik Danışman

Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU


Topluluk Başkanı


İletişim