Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile saat 08.00 - 17.00 arası iletişim kurabilirsiniz.

GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI TOPLULUĞU

 Sağlık  alanında olmak üzere insani yardım ve iyilikte bulunmak. İnsanın varoluşsal taşıdığı değer doğrultusunda yaşaması için gerekli mihenk taşının sağlığın korunmasını devam ettirilmesini amaçlamak. İçecek temiz su bulamayan insanların  çok basite indirgendiği  hastalıklardan öldükleri günümüzde, hekim adayları olarak insanın  yaşama hakkı olduğunu, insan değerini hatırlatma gayesi taşımak, tüm dünya ülkelerinin, tüm dünya insanlarının şifaları için yardım etmeyi amaçlar.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi HASAN ÇANAKÇI


Topluluk Başkanı


İletişim