Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile saat 08.00 - 17.00 arası iletişim kurabilirsiniz.

GIDA BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ TOPLULUĞU

Üyelerinin  gıda bilimine ilgi duyan bütün öğrencilerin mesleki, kültürel ve sosyal  gelişimlerine katkı sağlamak, gıda hammaddelerinin gelişimlerine katkı sağlamak, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, her türlü gıdanın hasattan ve kesimden sofraya kadar tüm aşamalarında muhafaza, mikrobiyal bulaşma, taşınma gibi konularda denetimini ve gelişimini sağlayıp en sağlıklı koşullarda tüketiciye ulaştırmak için geliştirilen yeni yöntem ve teknolojilerden haberdar etmek, topluluk olanakları çerçevesinde gıda mühendisliği ve gıda bilimi ve teknolojileri alanına ilgi duyan öğrencilerine fırsatlar sağlayarak, sosyal kültürel ve mesleki donanımların gelişmesi için gerekli ortamları hazırlamak ve faaliyete dönüştürmeyi amaçlar.

 Akademik Danışman

Dr.Öğr.Üyesi Elif SAVAŞ


Topluluk Başkanı


İletişim