Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile saat 08.00 - 17.00 arası iletişim kurabilirsiniz.

KADIN VE YAŞAM TOPLULUĞU

Kadın ve Yaşam Topluluğu’nun birkaç esasa dayanan bütünlüklü bir amacı vardır. Bu esaslar, kadının toplumdaki konumunun sorgulanması ve araştırılması ile başlar ve kadınların akademik yaşam içerisinde karşılaştığı veya karşılaşabileceği sorunların saptanması, bu sorunlara dikkat çekilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine doğru genişler. Topluluğun amacının bir diğer başarı esası ise üniversiteli öğrenci kadınların eğitim kurumları içerisinde karşılaştıkları fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunların saptanması ve buna yönelik çözümsel bir kadın dayanışmasının geliştirilmesidir. Kadınların, kamusal alandan yalıtımı ve ayrımcılıktan uzak etkin bir yaşam sürmeleri için farkındalık yaratmak ve bir bakış açısı geliştirme, bu bağlamda akademisyenler ve öğrencilerle paylaşılacak nitelikte faaliyetler yapan ve kolektif bir çalışma disiplinine sahip olan bir platform olma amacını taşımayı amaçlar.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi.Selcen GÜLTEKİN


Topluluk Başkanı


İletişim