Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile saat 08.00 - 17.00 arası iletişim kurabilirsiniz.

MANEVİ-PSİKOLOJİK DANIŞMA TOPLULUĞU

Öğrencilerin sosyal-kültürel ve manevi-psikolojik danışmanlık alanında akademik gelişmelerini desteklemek, düzenleyeceği etkinliklerle öğrencilerin üniversite yaşamlarının kalitesini arttırmaya çalışmak, manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, kendisine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesine yardımcı olmak, öğrencilerin sosyal-kültürel ve manevi-psikolojik danışmanlık konusunda uzmanlaşma yolunda kişisel potansiyellerini geliştirmelerini sağlamak, bu alanda katkıda bulunmaları ve bu alanda lisansüstü düzeyde eğitim almayı hedefleyen öğrencilere akademik destek vermek, öğrencilerin bölümler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunmalarını desteklemek ve bu bağlamda seminer, panel, konferans, geziler düzenlemek ve iç paydaş olarak Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak program ve projelerde birlikte olmayı amaçlar.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BALCI ARVAS


Topluluk Başkanı


İletişim