MATEMATİK TOPLULUĞU

Üniversite kapsamında ve diğer üniversitelerle işbirliği yaparak akademik etkinlikler, projeler geliştirmelerini ve bu çalışmalara katılımlarını sağlamak, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin matematiksel okuryazarlık  seviyesini yükseltmek matematik kültürü kazanmalarına  yardımcı  olmak,  Balıkesir Üniversitesi 'nde yapılan akademik çalışmaların matematik eğitimine uyarlamak ve uygulamak, Matematik ile ilgili güncel konularda çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve öğrenciler arası  iletişimi güçlendirmek, matematik  eğitim ve araştırma projeleri tasarlayarak bunları yürütmek ve desteklemek veya yeni matematik ve matematik  eğitimi projeleri için öğrencileri teşvik etmek, topluluk ile ilgili resmi ve özel  kuruluşlarla, diğer  üniversitelerle  iletişim  halinde bulunmak; seminer, konferans, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek, diğer  kuruluşların düzenledikleri etkinliklere katılmak, öğrencilerin matematik konusunda kendilerine olan güvenlerini kazanmalarını sağlamak, özgün fikirlerini  ve çalışmalarını desteklemek.

 Akademik Danışman

Prof.Dr.Sebahattin İKİKARDEŞ


Topluluk Başkanı


İletişim