Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile saat 08.00 - 17.00 arası iletişim kurabilirsiniz.

PSİKİYATRİ TOPLULUĞU

Öğrencilerin kültürel gelişimlerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmeler5ine katkıda bulunmak, psikiyatri bilimini öğrencilere tanıtmak, öğrencilerin psikiyatri alanına giren konularda tartışmaları için forum oluşturarak bu tartışmalarından çözümlere varmak ve bu çözümleri toplum yararına kullanmayı teşvik etmeyi amaçlar.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Nazan DOLAPOĞLU


Topluluk Başkanı


İletişim