Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile saat 08.00 - 17.00 arası iletişim kurabilirsiniz.

SUALTI SPORLARI TOPLULUĞU

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri (akademik personel) ders ve çalışma yaşantısı dışında sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri, sualtı sporlarının tanıtımı ve eğitimini yapmayı, Balıkesir Üniversitesi içerisinde sualtı sporlarını sevdirmek ve yaymak, bu konuda malzeme ve olanakları sağlamak, diğer su altı toplulukları ve benzeri kuruluşlar ile iş birliği yapmayı amaçlar.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ERDENER


Topluluk Başkanı


İletişim