Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile saat 08.00 - 17.00 arası iletişim kurabilirsiniz.

TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ TOPLULUĞU

Tıp öğrencilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra profesyonel ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak, değişim programları vasıtasıyla Tıp Fakültesi sorunlarına duyarlı hale getirmeyi amaçlar.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bahar SUNAY


Topluluk Başkanı


İletişim