VİZYON TASARIM VE TEKNOLOJİ TOPLULUĞU

Üniversitemizin farklı bölümlerinde okuyan ve tasarrufu ve tasarımla ilgilenen öğrencilerden oluşan topluluk üyelerimizin birbirlerini yakından tanımalarını sağlamak ve bu sayede interdisipliner projeler üretilmesi olasılılarını arttırmak.

Topluluk üyelerinin diğer üniversitelerin ilgili bölümleriyle iletişimin ve bilgi alışverişinin arttırılmasında katkı sağlamak.

Topluluk kapsamında yapılacak teknik geziler, öğrenci tartışmaları, yarışma projeleri, film gösterimleri, teknik/proje sunumları gibi geniş kapsamlı uygulama çalışmaları aracılığı ile üyelerimizin derslerde edindikleri mesleki bilgileri kullanarak geliştirmelerinde katkı sağlamak.

Düzenlenen bu aktivitelerin, sosyal platformlarda paylaşılması ve bu sayede hem Üniversitemizin hem de topluluğun ulusal ve uluslararası görünürlüğünün arttırılmasına katkıda bulunmak.

Topluluğun düzenleyeceği tüm aktivitelerde sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımı vurgulayarak, Üniversitemizin vizyonunda yer alan sürdürülebilir nitelikli bir yaşam biçimini benimseyen ve bunu vizyon haline getiren bireyler yetişmesinde ve bu fikrin aşılanmasında katkı sağlamak.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi F. Süphan SOMALI


Topluluk Başkanı


İletişim