YARATICI YAZARLIK VE UYGULAMALI EDEBİYAT TOPLULUĞU

Topluluk Üyelerinin özgün ve yaratıcı yaklaşımlarla öykü, şiir, makale, bildiri, anlatı, roman, senaryo,reaklam veya haber yazımı, popüler ve akademik yayın/süreli yayınlardaki editöryal süreç konularında bilgilendirilmeleri, hazırlıkları doğrultusunda ürettikleri metinler  ya da etkinliklerle somut ve etkili sonuçlara ulaştırılmaları, ulaşılan sonuçlar ve elde edilen çıktılar ışığında üniversite bünyesinde büyüyerek tarih, edebiyat, sosyoloji, felsefe vb. alanlarda ayırım gözetmeksizin önde gelen yazarlarla veya şairlerle buluşturulmaları, lisans eğitimi sonrası toplumsal ve kültürel hayatın her alanında kullanabilecekleri işlevsel yazı becerileri, bireysel tercihleri ve sene boyunca yürütecekleri çalışmalar doğrultusunda yayım olanaklarıyla tanıştırılmaları ve bu deneyimi kazanmaları için dergi, fanzin gibi amatör bir seçki oluşturmalarını amaçlar.

 Akademik Danışman

Arş.Gör.Sercan CEYLAN


Topluluk Başkanı


İletişim