YENİLER TOPLULUĞU

Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektir.Yeniliklerin yapısını, işleyiş şartlarını ve her türlü  sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak, topluluk üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler düzenlemek, eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikiminden yararlanmak, kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri  arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerde bulunmak.

 Akademik Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Serhat TURAN


Topluluk Başkanı


İletişim