Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile saat 08.00 - 17.00 arası iletişim kurabilirsiniz.

Z DOĞA TOPLULUĞU

Topluluk Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ na bağlı olarak sürdürülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında yurdun enerji ihtiyacı için yapılan çalışmalara katkı sunmak ve yeni enerji kaynaklarının tanıtılması hususunda çalışma yapmak. Doğu Akdeniz ve Karadeniz enerji sahasında keza yeni kaynaklar bulunması ve kullanılması hususunda aydınlatıcı ve destekleyici çalışmalar yapmak, Paris İklim Sözleşmesi kapsamında faaliyetleri ve hedefleri güncellenen Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ nın yürüttüğü çalışmalara paralel üniversite bünyesinde güncel uygulamaların çalışmalarına katsı sağlamak. Her türlü doğa unsurunu korumak, habitat muhafazasını sağlamak, bilimsel ve deneysel çalışmalar yapmak ve yaptırmak, üniversite öğrencilerinin doğa hakkında bilinçlenmesini sağlamayı amaçlar.

 Akademik Danışman

Doç. Dr. Hakan TAVŞANLI


Topluluk Başkanı


İletişim